Exterieur kerk

Organisatie

Eigenaar

Het Van 't Lindenhoutmuseum (gebouw en collectie) is eigendom van de "Ds. G. Boerstichting".
Zij is opgericht bij notariƫle akte d.d. 19-12-1950; zij kreeg haar huidige naam bij statutenwijziging
d.d. 17-03-1975. De statuten zijn laatstelijk gewijzigd per 03-02-2004. Deze laatste wijziging had voornamelijk ten doel het museum expliciet een plaats te geven in de doelstellingen van de stichting.
Volgens art.2, lid 1 van de Statuten heeft de stichting ten doel:

  • De inkomsten en haar vermogen aan te wenden voor doeleinden, liggende op het terrein van de welzijnszorg voor minderjarigen;
  • Het beheren en in stand houden van de haar in eigendom toebehorende registergoederen, waaronder met name begrepen beschermde historische monumenten en het museum. Het beheer van deze monumenten vindt plaats met inachtneming van de (historische) plaats en functie van de betreffende objecten. Onder beheer dient voornamelijk te worden begrepen het gebruik voor presentaties, tentoonstellingen en aanverwante activiteiten.

De stichting is gevestigd te Arnhem, ten kantore van de stichting Lindenhout,
Heijenoordseweg 1, 6813 GG Arnhem; postadres PB 332, 6800 AH Arnhem.

Conservator

De dagelijkse leiding van het museum is sinds maart 2010 in handen van conservator
Anne-Marie Jansen, a.jansen@vantlindenhoutmuseum.nl.

Educatief medewerker

Jacoline Zilverschoon, j.zilverschoon@vantlindenhoutmuseum.nl, is op 1 mei 2016 gestart bij het museum met als hoofdtaak om een educatief programma te ontwikkelen en dit bij scholen onder de aandacht te brengen.

Museumcommissie

Conservator en bestuur van Ds. G. Boerstichting worden ondersteund en geadviseerd door de museumcommissie: Jan Brauer (voorzitter), Marieke van der Ven, Peter Altena, Jos Kuijlen en Leon Gruppelaar.

Ds. G. Boerstichting en Lindenhout

Ds. G. Boerstichting en Lindenhout zijn twee entiteiten met dezelfde geschiedenis. Vanouds is er een zakeijke relatie tussen de Ds. G. Boerstichting en de Gelderse instelling voor jeugdzorg die haar bestaan begon als Weesinrichting, resp. Kinderdorp Neerbosch en die, na vele fusies, is geƫvolueerd tot stichting Lindenhout.