Rond negentienhonderd Weezenkapel Achtienacht-en-tachtig ambacht smederij

Historie van het Van 't Lindenhoutmuseum

De monumentale witte Weezenkapel uit 1882, waarin het museum is gehuisvest, is op zich al een bezoek meer dan waard. Het indrukwekkende tongewelf, de omlopende galerij met smeedwerk, de stijlen met fantasie kapitelen en de zuilen die het tongewelf ondersteunen getuigen van enorm vakmanschap en bekwaamheid van de bouwers. En dat waren de wezen zelf, die met hun leermeesters aan de kerk werkten. Het ontwerp is van de bekende Nijmeegse architect Bert Brouwer.

Ontstaansgeschiedenis van het museum

De huidige locatie is de derde plek van huisvesting van het museum:
1 Catechisatieruimte achter de kerk. Start van het museum in 1962
2 De oude kleermakerij van Neerbosch. Opening 25 mei 1984
3 De Weezenkapel, de huidige plek. Opening 28 april 1999

150 jaar jeugdzorg in beeld

De museumcollectie vertelt het verhaal van het grote oude weeshuis, waar zowel jongens als meisjes woonden, speelden, huilden en lachten. Ze leerden er een vak of gingen er naar school. De collectie geeft naast de individuele, vaak emotionele verhalen van kinderen, een goed beeld van het dagelijks leven in het wezendorp. Ook krijgt de bezoeker een goed overzicht van de ontwikkeling van de jeugdzorg in Nederland over de afgelopen 150 jaar.
Naast foto's, film en drukwerk, zijn er veel objecten van de collectie die zeer beeldend de historie van dit deel van Nijmegen een gezicht geven. De 50 schilderijen van A. Majoor, een oud bewoner, over het dagelijks leven op Neerbosch en de talloze herinneringen van oud-wezen, zoals de persoonlijke uitzetkisten waarmee ze op 18-jarige leeftijd de wijde wereld introkken.

Een thuis voor zo'n 20.000 kinderen

Het museum is een herinneringsplek en belevingsplek van 150 jaar zorg voor kinderen die hun jeugd deels op Neerbosch hebben doorgebracht. Een unieke plek in Nederland, waar zowel weesjongens als -meisjes van voornamelijk protestant-christelijke afkomst uit het hele land werden opgevangen. Ze kwamen terecht in een zelfvoorzienend wezendorp waar rond 1890 maar liefst 1100 kinderen woonden. Het Van 't Lindenhoutmuseum is sinds 1999 gehuisvest in een Rijksmonument, de Wezenkapel uit 1882. Naast een historisch overzicht vindt men gereedschappen uit de werkplaatsen, uitgaven van de drukkerij, leermiddelen, meubels, prenten, schilderijen en foto's. Tal van verhalen en documenten brengen een levendig beeld van leven van de kinderen in Neerbosch. Een grote maquette geeft een goed beeld van het oude Neerbosch. Tijdens de openstelling worden historische fotoseries en films vertoond.

Het museum is vernoemd naar de stichter en directeur van de Weesinrichting Neerbosch Johannes van 't Lindenhout. Weeskinderen, voogdijkinderen en kinderen in de knel zijn vanaf 1867 bewoners in het wezendorp. Op het terrein zijn nog steeds enkele bijzondere jeugdzorginstellingen gevestigd.