Archief pupillen in het Van 't Lindenhoutmuseum

Historisch Neerbosch' Archief

Het unieke historisch Neerbosch archief heeft uitgebreid bronmateriaal; jublileumuitgaven, almanakken, kalenders, protestants christelijke kinderboeken, de ingebonden jaargangen van de tijdschriften en kranten uit de eigen drukkerij van Neerbosch. En informatie over de vroegere bewoners van Neerbosch in de vorm verslaggeving en door keurig gerangschikte dossiers. Voor inzage in het archief dient u per mail info@vantlindenhoutmuseum.nl of per post een verzoek in te dienen bij de conservator.

Algemene regels omtrent Dossier Inzage

Om een dossier te mogen inzien dient u een verzoek in te dienen per brief of per voorkeur per mail. U heeft het recht om uw persoonlijke dossier te mogen in zien, maar het dossier blijft ten alle tijden eigendom van de instelling. Bij inzage is legitimatie verplicht. U mag foto's maken van uw dossier of er mag een kopie van gemaakt worden. Als het dossier een familielid betreft verplichte toestemming van de desbetreffende persoon. Indien het betreffende familielid overleden is, moet dit aantoonbaar zijn. In het geval van een afwijkende achternaam moet het aantoonbaar familie zijn.

Bij het indienen van het verzoek graag het vermelden van Voornamen - Achternaam - Geboortedatum - Tijd van verblijf - Welke locatie - Plaats
U krijgt zo spoedig mogelijk bericht of het dossier aanwezig is en er wordt een afspraak gemaakt voor inzage. De woensdag tussen 10.00 en 16.00 uur is hiervoor de vaste dag.

Tijdschriften

Verder is er een uitgebreide collectie van door de weesinrichting uitgegeven publicaties. Met name van belang zijn de tijdschriften en weekbladen die een goed historisch overzicht geven van de ontwikkeling van de weesinrichting en het dagelijkse leven. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Het Oosten, 1871-1961
 • Vriend des Huizes, 1883-1962
 • Oud en Nieuw. Tijdschrift voor Neêrland's Jeugd 1873-1903
 • De Buurman. Geïllustreerd weekblad voor Stad en Land, 1895-1900
 • Te Huis, 1875-1903
 • Onze jongens en meisjes, 1974
 • Vrij en Blij, 1917-1964
 • Neerbosch, 1961-
 • Neerbosch' zondagsblad
 • Kleine Courant

Het weekblad 'Het Oosten' werd door de Koninklijke Bibliotheek zo belangrijk geacht als historisch document, dat het is opgenomen in het project Metamorfoze, gericht op digitalisering van tijdschriften uit de periode 1850-1950. Het Oosten is op termijn digitaal toegankelijk via deze link.

Andere instellingen maken gebruik van het archief
om de aanwezige tijdschriften en boeken te beschrijven:

 • Rens Strijbos heeft een eigen site gericht op het beschrijven van protestants christelijke kinderboeken en geïllustreerd weekbladen uitgegeven in de periode 1895-1950, Vrij en Blij, en De Vriend des Huizes. Hier komt hij de uitgaven van de Neerbosche drukkerij beschrijven. Zie ook www.achterderug.nl
 • In opdracht van het Historisch Documentatie Centrum van de VU in Amsterdam beschrijft historicus Geert Vink een aantal aanwezige Neerbosche periodieken in het Van 't Lindenhoutmuseum. Februari 2012 is Geert Vink hiermee gestart
  • Oud en Nieuw. Tijdschrift voor Neêrland's Jeugd 1873-1903
  • De Buurman. Geïllustreerd weekblad voor Stad en Land, 1895-1900
  • Te Huis, 1875-1903
  • Vriend des Huizes, 1883-1962
  • Onze jongens en meisjes, 1974
  • Het Oosten, 1871-1961
  • Vrij en Blij, 1917-1964
  • Neerbosch, 1961-
  • Neerbosch' zondagsblad
  • Kleine Courant